Uitnodiging Slotbijeenkomst

Het participatie­traject voor Park OverdeSchie, dat op 8 februari van start ging, is eind maart afgesloten. Deze participatie maakt onder­deel uit van de haalbaarheids­studie naar woningbouw voor de locatie van tennispark OverdeSchie.

Participatietraject is in volle gang

Voor de locatie van tennispark OverdeSchie wordt momenteel, in samen­werking met de gemeente, een haal­baar­heids­studie uitgevoerd naar woning­bouw..

Nieuwsbrief februari

Voor de locatie van tennispark OverdeSchie wordt momenteel in samen­werking met de gemeente een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar woningbouw. Het participatietraject, als onderdeel van de haal­baar­heids­studie, start online op 8 februari.