Toelichting

STAND VAN ZAKEN

Het bouwplan voor Park OverdeSchie is uitgewerkt en wordt binnenkort beoordeeld door de Welstandscommissie. Voorafgaand hieraan heeft de gemeente de uitgangspunten voor een plan bepaald door het opstellen van een Nota van Uitgangspunten, wat in principe de basis is voor de stedenbouwkundige opzet. De ontwikkelaar heeft vervolgens op basis van de studie van afgelopen maanden, de ideeën (voor zover haalbaar) uit de participatie en de gemeentelijke uitgangspunten, de haalbaarheidsstudie en het ontwerp voor de stedenbouwkundige opzet afgerond. Bij een positief oordeel van de gemeente kan de ontwikkelaar hiervan een terugkoppeling geven op deze website en de verdere uitwerking in gang gaan zetten. 

meld u aan en
blijf op de hoogte

Als u hier uw emailadres en postcode invult, dan blijft u automatisch, vrijblijvend op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Park OverdeSchie Rotterdam. ​

  • Hidden

Het participatietraject

Participatie is het betrekken van omwonenden en belanghebbenden bij veranderingen in hun woonomgeving. Omwonenden en belanghebbenden van tennispark OverdeSchie is gevraagd mee te denken over de ontwikkelplannen voor deze locatie. Door keuzes voor te leggen en de mogelijkheid open te stellen om ideeën aan te dragen, ontstaat het best mogelijke woningbouwplan. We noemen dit ‘raadplegen’.

Het uiteindelijke doel van dit traject is om waardevolle inbreng van de belanghebbenden, naast de andere aspecten van de haalbaarheidsstudie, op te nemen in een ‘Nota van Uitgangspunten’. Deze nota is de basis voor een eventuele bestemmingsplanwijziging en dient vervolgens als kader voor een uit te werken woningbouwplan. Gehonoreerde ideeën zijn met de gemeente besproken en waar mogelijk verwerkt in de plannen.

Niet elk idee kan worden gehonoreerd. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een idee niet past binnen de beleidsregels van de overheid of financieel niet haalbaar is. Het kan dus zijn dat de gemeente en/of de ontwikkelaar anders besluiten dan de voorkeur van de betrokkenen die geraadpleegd zijn. Er is voor de uiteindelijke planvorming dus geen sprake van meebeslissen. Wel van nadrukkelijke inbreng van participanten.

Tijdlijn / Agenda

Aanmelden

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkeling Park OverdeSchie.

3e kwartaal 2023

Start Klankbordgroep

Ook voor de verdere uitwerking van het woningbouwplan blijven wij graag afstemmen met een aantal belanghebbenden. Hiervoor richten we een Klankbordgroep op.

3e kwartaal 2023
1e kwartaal 2024

Aanvraag omgevingsvergunning

1e kwartaal 2024
8 feb – 1 mrt

Online enquête

De enquête staat tot en met 1 maart online. U kunt deelnemen via uw account. In deze enquête wordt uw mening gevraagd over een aantal thema’s: Woning aanbod en stijl, Parkeren, Veiligheid, Duurzaamheid en Inrichting van de wijk.

8 feb – 1 mrt
8 feb – 1 mrt

Online enquête

De enquête staat tot en met 1 maart online. U kunt deelnemen via uw account. In deze enquête wordt uw mening gevraagd over een aantal thema’s: Woning aanbod en stijl, Parkeren, Veiligheid, Duurzaamheid en Inrichting van de wijk.

8 feb – 1 mrt
8 feb – 1 mrt

Online enquête

De enquête staat tot en met 1 maart online. U kunt deelnemen via uw account. In deze enquête wordt uw mening gevraagd over een aantal thema’s: Woning aanbod en stijl, Parkeren, Veiligheid, Duurzaamheid en Inrichting van de wijk.

8 feb – 1 mrt
17 feb

1e Participatie bijeenkomst

De eerste online participatiebijeenkomst heeft woensdag 17 februari jl. plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de partijen aan elkaar voorgesteld en zijn het participatietraject en de thema’s nader toegelicht. De presentatie, het verslag en de vragen met de antwoorden van deze vergadering kunt u inzien onder het kopje DOCUMENTEN.

17 feb
1 mrt

Sluiting enquête

De enquête was t/m 1 maart online in te vullen. Deze mogelijkheid is nu gesloten. Uitkomsten worden na verwerking online gedeeld en besproken in de volgende participatiebijeenkomst die gepland staat voor 21 april om 19.30 uur.

1 mrt
1 – 12 mrt

Gesprekken

De eerste twee weken van maart vinden er individuele gesprekken plaats. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek op locatie of via een videocall? Wij spreken u graag. U kunt zich hiervoor eenvoudig aanmelden via uw account.

1 – 12 mrt
26 mrt

Sluiting inbreng

Nadat iedereen gedurende 7 weken online inbreng heeft kunnen delen, sluiten we op 26 maart deze mogelijkheid en gaan we alles op een rijtje zetten. We werken toe naar een eindrapport waaruit blijkt welke punten worden opgenomen in de ‘Nota van Uitgangspunten’.

26 mrt
21 april

Slotbijeenkomst

De tweede, afsluitende, bijeenkomst staat gepland op 21 april; eveneens vanaf 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst worden alle uitkomsten van het participatietraject gedeeld en worden de vervolgstappen toegelicht.

21 april
30 april

Eindrapport gereed

Het streven is om op 30 april 2021 het eindrapport gereed te hebben. Dit rapport kunt u vanaf deze datum inzien op deze website.

30 april
1e kwartaal 2022

Uitgangspunten vaststellen

De gemeente heeft in januari jl. de Nota van Uitgangspunten voor de locatie vastgesteld. De ontwikkelaar rondt op basis hiervan het haalbaarheidsonderzoek af.

1e kwartaal 2022
2 juni 2022

Informatieavond

Tijdens de informatieavond op 2 juni 2022 zijn de haalbaarheidsstudie en de plannen door de ontwikkelaar toegelicht. Ook was de gemeente aanwezig om eventuele vragen over de Nota van Uitgangspunten te beantwoorden.

2 juni 2022
3e kwartaal 2022

Start Klankbordgroep

Ook voor de verdere uitwerking van het woningbouwplan blijven wij graag afstemmen met een aantal belanghebbenden. Hiervoor richten we een Klankbordgroep op.

3e kwartaal 2022
4e kwartaal 2023

Aanvraag bestemmingsplanwijziging

4e kwartaal 2023
1e kwartaal 2024

Aanvraag Omgevingsvergunning

1e kwartaal 2024
2e kwartaal 2024

Start verkoop

2e kwartaal 2024
3e kwartaal 2024

Start bouw

3e kwartaal 2024

Visie gemeente rotterdam

De gemeente hanteert voor nieuwe ontwikkelingen de Woonvisie 2030 en het (concept) addendum.

In de Woonvisie 2030 maakt de gemeente zich hard voor het realiseren van meer balans in de woningvoorraad. Door een groeiende vraag naar wonen in Rotterdam neemt de druk op de Rotterdamse woningvoorraad sterk toe.

De noodzaak om te groeien ziet de gemeente als kans om versnelt toe te werken naar een betere balans in de Rotterdamse woningvoorraad. Niet alleen stadsbreed, maar juist ook op wijkniveau. Vanuit die ambitie wordt in sommige wijken ingezet op toevoeging van het midden en hoger segment en in andere juist op het borgen van voldoende sociaal segment. Het doel van het verbeteren van de balans op wijkniveau, is de bewoners de kans te bieden om wooncarrière binnen de wijk te kunnen maken.

De gemeente is positief over een mogelijke ontwikkeling van woningbouw op deze plek, omdat dit voor doorstroming binnen de wijk zorgt en omdat dit van toegevoegde waarde zal zijn voor de voorzieningen in Overschie. 

U vraagt

Wij antwoorden

Heeft u een vraag? Mogelijk staat deze al in de rubriek ‘Vraag & Antwoord‘ onder de tab Meer informatie. Heeft u daar al gekeken en staat uw vraag er niet bij? Gebruik dan eenvoudig dit formulier en vul uw gegevens in. Druk op de knop versturen en verzend uw formulier. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat deze in uw ‘spam-map’ komt.

Na ontvangst van uw formulier, wordt uw vraag in behandeling genomen.  U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons in uw mailbox.

Hartelijke groet, 

Team Participatie Park OverdeSchie Rotterdam