Toelichting

STAND VAN ZAKEN

Op dit moment is er nog geen concreet plan. Momenteel wordt er een haalbaarheidsstudie naar woningbouw gedaan. De stedenbouwkundige opzet krijgt steeds meer vorm. Daardoor kunnen aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd en afgerond. De gemeente stelt een Nota van uitgangspunten op wat in principe de basis is waar het plan aan moet voldoen. De ontwikkelaar rondt op basis van de studie van afgelopen maanden, de ideeën (voor zover haalbaar) uit de participatie en de Nota van uitgangspunten de haalbaarheidsstudie af en dient deze in bij de gemeente die een en ander zal beoordelen.

Bij een positief oordeel van de gemeente kan de ontwikkelaar de verdere uitwerking, waaronder de wijziging van het bestemmingsplan, in gang gaan zetten. Naar verwachting zal de gemeente eind 3e kwartaal / begin 4e kwartaal 2021 duidelijk hebben of zij medewerking wil geven aan het daadwerkelijk uitvoeren van dit project en de bestemmingsplanwijziging.

 

meld u aan en
blijf op de hoogte

Als u hier uw emailadres en postcode invult, dan blijft u automatisch, vrijblijvend op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Park OverdeSchie Rotterdam. ​

  • Hidden

Het participatietraject

Participatie is het betrekken van omwonenden en belanghebbenden bij veranderingen in hun woonomgeving. Omwonenden en belanghebbenden van tennispark OverdeSchie is gevraagd mee te denken over de ontwikkelplannen voor deze locatie. Door keuzes voor te leggen en de mogelijkheid open te stellen om ideeën aan te dragen, ontstaat het best mogelijke woningbouwplan. We noemen dit ‘raadplegen’.

Het uiteindelijke doel van dit traject is om waardevolle inbreng van de belanghebbenden, naast de andere aspecten van de haalbaarheidsstudie, op te nemen in een ‘Nota van Uitgangspunten’. Gehonoreerde ideeën worden door de gemeente opgenomen. Deze nota is de basis voor een eventuele bestemmingsplanwijziging en dient vervolgens als kader voor een uit te werken woningbouwplan.

Niet elk idee kan worden gehonoreerd. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een idee niet past binnen de beleidsregels van de overheid of financieel niet haalbaar is. Het kan dus zijn dat de gemeente en/of de ontwikkelaar anders besluiten dan de voorkeur van de betrokkenen die geraadpleegd zijn. Er is voor de uiteindelijke planvorming dus geen sprake van meebeslissen. Wel van nadrukkelijke inbreng van participanten.

Tijdlijn / Agenda

Inschrijven

Schrijf in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de belangrijke participatie momenten en alle ontwikkelingen.

8 feb

Start online enquête

Maak nu een account aan en deel uw mening!

8 feb
8 feb – 26 mrt

Online participeren

Om tot het beste woningbouwplan te komen, verzamelen wij graag ideeën, wensen, meningen en voorkeuren van belanghebbenden. Dit kan eenvoudig online in de periode van 8 februari t/m 26 maart 2021. Op basis hiervan besluiten de gemeente en de ontwikkelaar hoe het woningbouwplan straks kan worden vormgegeven. Met uw account kunt u uw mening delen en meedoen met de enquête.

8 feb – 26 mrt
8 feb – 1 mrt

Online enquête

De enquête staat tot en met 1 maart online. U kunt deelnemen via uw account. In deze enquête wordt uw mening gevraagd over een aantal thema’s: Woning aanbod en stijl, Parkeren, Veiligheid, Duurzaamheid en Inrichting van de wijk.

8 feb – 1 mrt
17 feb

1e Participatie bijeenkomst

De eerste online participatiebijeenkomst heeft woensdag 17 februari jl. plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de partijen aan elkaar voorgesteld en zijn het participatietraject en de thema’s nader toegelicht. De presentatie, het verslag en de vragen met de antwoorden van deze vergadering kunt u inzien onder het kopje DOCUMENTEN.

17 feb
1 mrt

Sluiting enquête

De enquête was t/m 1 maart online in te vullen. Deze mogelijkheid is nu gesloten. Uitkomsten worden na verwerking online gedeeld en besproken in de volgende participatiebijeenkomst die gepland staat voor 21 april om 19.30 uur.

1 mrt
1 – 12 mrt

Gesprekken

De eerste twee weken van maart vinden er individuele gesprekken plaats. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek op locatie of via een videocall? Wij spreken u graag. U kunt zich hiervoor eenvoudig aanmelden via uw account.

1 – 12 mrt
26 mrt

Sluiting inbreng

Nadat iedereen gedurende 7 weken online inbreng heeft kunnen delen, sluiten we op 26 maart deze mogelijkheid en gaan we alles op een rijtje zetten. We werken toe naar een eindrapport waaruit blijkt welke punten worden opgenomen in de ‘Nota van Uitgangspunten’.

26 mrt
21 april

Slotbijeenkomst

De tweede, afsluitende, bijeenkomst staat gepland op 21 april; eveneens vanaf 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst worden alle uitkomsten van het participatietraject gedeeld en worden de vervolgstappen toegelicht.

21 april
30 april

Eindrapport gereed

Het streven is om op 30 april 2021 het eindrapport gereed te hebben. Dit rapport kunt u vanaf deze datum inzien op deze website.

30 april
3e kwartaal 2021

Start Klankbordgroep

Ook voor de verdere uitwerking van het woningbouwplan blijven wij graag afstemmen met een aantal belanghebbenden. Hiervoor richten we een Klankbordgroep op.

3e kwartaal 2021
3e /4e kwartaal 2021

Nota van Uitgangspunten

De gemeente stelt op basis van de eerste uitkomsten van de haalbaarheidsstudie een Nota van Uitgangspunten op. De ontwikkelaar werkt op basis van deze Nota het woningbouwplan uit.

3e /4e kwartaal 2021
3e/4e kwartaal 2021

Haalbaarheidsstudie

Het afronden van de haalbaarheidsstudie staat gepland voor augustus/ september 2021. Op basis van deze studie en het woningbouwplan wordt een besluit genomen over de vervolgstappen. Bij een positief besluit wordt de uitwerking van het plan ter hand genomen en worden de te doorlopen procedures voorbereid.

3e/4e kwartaal 2021

Visie gemeente rotterdam

De gemeente hanteert voor nieuwe ontwikkelingen de Woonvisie 2030 en het (concept) addendum.

In de Woonvisie 2030 maakt de gemeente zich hard voor het realiseren van meer balans in de woningvoorraad. Door een groeiende vraag naar wonen in Rotterdam neemt de druk op de Rotterdamse woningvoorraad sterk toe.

De noodzaak om te groeien ziet de gemeente als kans om versnelt toe te werken naar een betere balans in de Rotterdamse woningvoorraad. Niet alleen stadsbreed, maar juist ook op wijkniveau. Vanuit die ambitie wordt in sommige wijken ingezet op toevoeging van het midden en hoger segment en in andere juist op het borgen van voldoende sociaal segment. Het doel van het verbeteren van de balans op wijkniveau, is de bewoners de kans te bieden om wooncarrière binnen de wijk te kunnen maken.

De gemeente is positief over een mogelijke ontwikkeling van woningbouw op deze plek, omdat dit voor doorstroming binnen de wijk zorgt en omdat dit van toegevoegde waarde zal zijn voor de voorzieningen in Overschie. 

U vraagt

Wij antwoorden

Heeft u een vraag? Mogelijk staat deze al in de rubriek ‘Vraag & Antwoord‘ onder de tab Meer informatie. Heeft u daar al gekeken en staat uw vraag er niet bij? Gebruik dan eenvoudig dit formulier en vul uw gegevens in. Druk op de knop versturen en verzend uw formulier. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat deze in uw ‘spam-map’ komt.

Na ontvangst van uw formulier, wordt uw vraag in behandeling genomen.  U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons in uw mailbox.

Hartelijke groet, 

Team Participatie Park OverdeSchie Rotterdam