Meedenken

Omwonenden en belanghebbenden is gevraagd mee te denken over de ontwikkelplannen voor deze locatie. We noemen dat ‘raadplegen’. De ontwikkelaar neemt ideeën (indien haalbaar) mee naar de verdere uitwerking van het plan. Het participatietraject is inmiddels afgerond en het eindverslag van de participatie is op deze website na te lezen. 

Klik hier voor het eindverslag.

meld u aan en
blijf op de hoogte

Als u hier uw emailadres en postcode invult, dan blijft u automatisch, vrijblijvend op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Park OverdeSchie Rotterdam. ​

  • Hidden

Participatie thema's

Klik op de cirkel voor meer informatie over het specifieke thema.

participatietraject afgesloten

Het participatietraject voor Park OverdeSchie is eind maart 2021 afgesloten. We hebben uitgebreide inbreng ontvangen tijdens het participatietraject, via de ingevulde enquêtes, de online contactformulieren en vanuit de individuele gesprekken die zijn gevoerd. Gedurende het participatietraject zijn wij steeds bezig geweest om de ontvangen input zorgvuldig te bekijken en af te wegen. Nadat we alle inbreng op een rij hadden, is dit proces 21 april 2021 afgerond en zijn de resultaten gedeeld. Het verslag en de presentatie staan bij de Documenten.

U vraagt

Wij antwoorden

Heeft u een vraag? Mogelijk staat deze al in de rubriek ‘Vraag & Antwoord‘ onder de tab Meer informatie. Heeft u daar al gekeken en staat uw vraag er niet bij? Gebruik dan eenvoudig dit formulier en vul uw gegevens in. Druk op de knop versturen en verzend uw formulier. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat deze in uw ‘spam-map’ komt.

Na ontvangst van uw formulier, wordt uw vraag in behandeling genomen.  U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons in uw mailbox.

Hartelijke groet, 

Team Participatie Park OverdeSchie Rotterdam

Woningaanbod en stijl

Heeft u een voorkeur voor appartementen of grondgebonden woningen? En wat zijn bijvoorbeeld de voorkeuren wat betreft architectuur?
De gemeente en de ontwikkelaar beslissen uiteindelijk welk type woning met welke architectuur passend wordt gevonden op de locatie. Daarbij is het goed om te weten welke voorkeuren vanuit het participatietraject naar voren zijn gekomen.

Parkeren

Bij nieuwbouw is het van belang aandacht te hebben voor voldoende parkeergelegenheid, zodat omliggende gebieden hier geen overlast van ervaren. Hoe ervaart u de parkeerdruk op dit moment en wat wilt u meegeven ten aanzien van de nieuw te ontwikkelen woningen?

Veiligheid/buurtoverlast

Dit thema is onder andere gerelateerd aan eerdere gevallen van overlast onder de Spaanse brug, die door sommige wijkbewoners als hinderlijk zijn ervaren. Wat vindt u in dit kader belangrijk?

Duurzaamheid

Bij het ontwikkelen van nieuwe woningen wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de laatste normen op dit gebied, maar waar mogelijk doen we graag een stapje extra. Wellicht heeft u daar ideeën over?

Inrichting wijk

Bij de inrichting van de openbare ruimte komen veel zaken kijken. Denk bijvoorbeeld aan de groenvoorziening, keuzes van materialen, de plaatsing van afvalbakken, enzovoort. Misschien zijn er nog specifieke zaken op het vlak van de inrichting van wijk die u van belang vindt?