Introductie

Voor de locatie van tennispark OverdeSchie wordt momenteel de haalbaarheidsstudie naar woningbouw afgerond. Dit is een onderzoek waaruit moet blijken of woningbouw op deze locatie realiseerbaar is en welke randvoorwaarden daarbij horen. Deze studie wordt uitgevoerd door de ontwikkelaar, met medewerking van de gemeente.

Eén van de belangrijkste onderdelen van de haalbaarheidsstudie is het participatietraject. Door het aandragen van ideeën, wensen en voorkeuren door belanghebbenden, komen we tot het best mogelijke woningbouwplan. Via deze website heeft u kunnen deelnemen aan het participatietraject. Ook het eindverslag van de participatie kunt u op deze website nalezen.

Na het afronden van de haalbaarheidsstudie en het bepalen van de uitgangspunten voor een plan door de gemeente, wordt er een besluit genomen over de vervolgstappen. De haalbaarheidsstudie heeft meer tijd in beslag genomen dan wij in het voorjaar hadden ingeschat en wordt nu naar verwachting in november afgerond. Naar verwachting zal de gemeente in het 1e kwartaal van 2022 duidelijk hebben of zij medewerking wil geven aan het daadwerkelijk uitvoeren van dit project en de bestemmingsplanwijziging. Daarna zullen ook de vervolgstappen en verdere planning worden vastgesteld. Wij houden u via deze website en de nieuwsbrief graag op de hoogte hiervan. 

Uitnodiging Slotbijeenkomst

Het participatie­traject voor Park OverdeSchie, dat op 8 februari van start ging, is eind maart afgesloten. Deze participatie maakt onder­deel uit van de haalbaarheids­studie naar woningbouw voor de locatie van tennispark OverdeSchie.

Lees verder »

Uitnodiging Slotbijeenkomst

Het participatie­traject voor Park OverdeSchie, dat op 8 februari van start ging, is eind maart afgesloten. Deze participatie maakt onder­deel uit van de haalbaarheids­studie naar woningbouw voor de locatie van tennispark OverdeSchie.

Lees verder »

Het Plan

Op dit moment is er nog geen plan. Eerst wordt er een haalbaarheidsstudie naar woningbouw gedaan. Op basis hiervan besluiten de gemeente en de ontwikkelaar over een eventueel woningbouwplan.

Meedenken

Omwonenden en belanghebbenden is gevraagd mee te denken over de ontwikkelplannen voor deze locatie. We noemen dat ‘raadplegen’. De ontwikkelaar en de gemeente maken vervolgens keuzes t.a.v. de uitgangspunten voor een plan.

Meer informatie

Belanghebbenden en andere geïnteresseerden kunnen middels deze digitale omgeving eenvoudig en overzichtelijk alle informatie vinden en contact opnemen.

U vraagt

Wij antwoorden

Heeft u een vraag? Mogelijk staat deze al in de rubriek ‘Vraag & Antwoord‘ onder de tab Meer informatie. Heeft u daar al gekeken en staat uw vraag er niet bij? Gebruik dan eenvoudig dit formulier en vul uw gegevens in. Druk op de knop versturen en verzend uw formulier. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat deze in uw ‘spam-map’ komt.

Na ontvangst van uw formulier, wordt uw vraag in behandeling genomen.  U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons in uw mailbox.

Hartelijke groet, 

Team Participatie Park OverdeSchie Rotterdam