Het participatie­traject voor Park OverdeSchie, dat op 8 februari van start ging, is eind maart afgesloten. Deze participatie maakt onder­deel uit van de haalbaarheids­studie naar woningbouw voor de locatie van tennispark OverdeSchie. We hebben uitgebreide inbreng ontvangen tijdens de eerste participatie­bijeenkomst op 17 februari jongst­leden, via de ingevulde enquêtes, de online contact­formulieren en vanuit de individuele gesprekken die zijn gevoerd. We willen iedereen hartelijk danken voor de genomen moeite om uw ideeën, mening en zorg­punten met ons te delen. Gedurende het participatie­traject zijn wij steeds bezig geweest om de ontvangen input zorg­vuldig te bekijken en af te wegen. Nu wij alle inbreng op een rij hebben, ronden wij dit proces komende week af en informeren wij u vervolgens graag over de uitkomsten.

Uitnodiging
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de 2e en tevens slot­bijeenkomst van het participatie­traject op woensdag 21 april aanstaande vanaf 19.30 uur. Tijdens deze bijeen­komst presenteren wij u de uitkomsten van het participatie­traject en praten we u bij over de stand van zaken van de haalbaar­heids­studie. Ook lichten we de vervolgs­tappen toe. Uiteraard is er ook tijdens deze avond voldoende ruimte voor het stellen van uw vragen.

Op de website participatieparkoverdeschie.nl kunt u zich via uw account aanmelden voor deze slot­bijeenkomst. U ontvangt dan uiterlijk 2 dagen vooraf een link en een uitleg, zodat u woensdag 21 april iets voor 19.30 uur kunt inloggen en dee­lnemen aan deze bijeenkomst. Heeft u geen account? U kunt zich ook rechtstreeks voor de bijeenkomst aanmelden zonder account.