Uitnodiging omwonenden en
belanghebbenden park overdeschie

Voor de locatie van tennispark OverdeSchie wordt momenteel een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar woningbouw. Op deze website vindt u hierover uitgebreide informatie.

Een belangrijk onderdeel van de haalbaarheidsstudie is het participatietraject. Omwonenden en belanghebbenden wordt gevraagd mee te denken over de ontwikkelplannen voor deze locatie. Heeft u wensen of ideeën over parkeren, de openbare ruimte of de architectuur? Dan is het belangrijk dat u deelneemt aan dit participatietraject. Dit kan eenvoudig vanaf thuis, online.

Het participatietraject start online op 8 februari aanstaande met een enquête over de diverse thema’s. Ook kunt u vanaf dat moment via de website uw eigen ideeën of uw mening inbrengen.

Gedurende het traject worden er ook twee bijeenkomsten georganiseerd. Op woensdagavond 17 februari kunt u deelnemen aan de eerste participatiebijeenkomst. Dat doen we in verband met de coronamaatregelen online. Tijdens deze bijeenkomst wordt de werkwijze van de haalbaarheidsstudie en het participatietraject verder toegelicht. Ook komen de participatiethema’s aan bod en beantwoorden wij graag uw vragen.

Vanaf 8 februari kunt u op de website een account aanmaken. Via uw account kunt u vervolgens de online enquête invullen en aanmelden voor de bijeenkomst op 17 februari. U ontvangt dan uiterlijk 3 werkdagen voor deze bijeenkomst de link en uitleg zodat u 17 februari in kunt loggen en deel kunt nemen aan de eerste participatiebijeenkomst. Deelname staat ook open voor mensen buiten het participatiegebied. Bekijk voor meer informatie de pagina meedenken.

Hartelijke groet, team Park OverdeSchie