Voor de locatie van tennispark OverdeSchie wordt momenteel, in samen­werking met de gemeente, een haal­baar­heids­studie uitgevoerd naar woning­bouw. Het participatie­traject, als onderdeel van deze haal­baar­heids­studie, is in volle gang. In deze Nieuwsbrief blikken we terug op de eerste participatie­bijeenkomst die onlangs heeft plaatsgevonden en kijken we vooruit naar de verdere stappen in het participatietraject.

Eerste participatiebijkeenkomst

De eerste participatie­bijeenkomst vond online plaats op 17 februari jongstleden. Naast een kennis­making met de ontwikkelaar, stonden diverse onderwerpen op de agenda. Zo werd er stil­gestaan bij de huidige status van de haalbaar­heids­studie en het woning­bouwplan. Ook werd een toelichting gegeven op welke manieren belang­hebbenden kunnen deelnemen aan het participatie­traject en kwamen diverse woning­bouwthema’s aan bod. Uiteraard was er tijdens de bijeenkomst voldoende tijd ingeruimd om vragen van deelnemers te beantwoorden. De drie meest gestelde vragen zijn hieronder op een rijtje gezet. Het verslag van de bijeen­komst en een lijst met alle vragen en antwoorden kunt u via de website inzien of downloaden.

Meest gestelde vragen

Hoe kan ik participeren?
Participeren kan op verschillende manieren. Op de website staat de mogelijkheid tot eind maart open om ideeën, zorgen en voorkeuren te delen. Ook is er een enquête beschikbaar tot en met 1 maart, die verder ingaat op diverse woningbouwthema’s. Bovendien is er via de website de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek (online of op locatie) in te plannen; dit kan in de eerste 2 weken van maart.

Wat wordt er gedaan met de uitkomsten van de participatie en wat zijn de vervolgstappen?
Het participatietraject wordt afgesloten met een eindrapport waarin conclusies, maar ook alle inbreng (anoniem) wordt opgenomen. Deze wordt aangeboden aan de gemeente, als onderdeel van de haalbaarheidsstudie naar woningbouw. Het eindrapport is straks uiteraard ook online voor iedereen op de website in te zien.

Indien de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie naar woningbouw positief worden beoordeeld door zowel de gemeente als de ontwikkelaar, zal de volgende stap gezet worden. De gemeente zal dan op basis van de uitkomsten een Nota van Uitgangspunten opstellen met daarin kaders voor woningbouw. Op basis van deze nota maakt de ontwikkelaar een ontwerpplan waarvoor, na goedkeuring door de gemeente, een procedure wordt opgestart voor wijziging van het bestemmingsplan en het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Heeft het wel zin om te participeren? Er ligt toch al een plan?
Er is een eerste verkenning gedaan naar woningbouw op de locatie, maar er is geen sprake van een uitgewerkt woningbouwplan. Zo’n eerste verkenning is nodig om te bekijken of het starten van een haalbaarheidsstudie zinvol is. De input vanuit het participatietraject is dus waardevol en wordt zorgvuldig afgewogen bij de verdere uitwerking van het woningbouwplan.

Meest gestelde vragen

De online enquête is een belangrijk middel om te participeren. Heeft u de enquête al ingevuld? Tot en met aanstaande maandag 1 maart staat deze online op onze website. Via uw account kunt u eenvoudig deelnemen en uw mening geven over diverse woningbouwthema’s, zoals woningtype, beeldstijl, parkeren en duurzaamheid.

Tweede bijeenkomst

Woensdag 21 april aanstaande staat de 2e (online) bijeenkomst gepland. Deze vindt plaats in de avond; van 19.30 tot circa 20.30 uur. In deze bijeenkomst delen we de uitkomsten van het participatietraject en de belangrijkste punten van de haalbaarheidsstudie. U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst. Een paar dagen voordien ontvangt u van ons de link om online in te loggen.

Belangrijke data op een rijtje

  • 1 maart: laatste dag om de online enquête in te vullen.
  • 5 maart: laat het uiterlijk op deze datum weten als u interesse heeft in een persoonlijk gesprek met de ontwikkelaar. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken.
  • 26 maart: nadat iedereen 7 weken online inbreng heeft kunnen delen, sluiten we deze mogelijkheid en gaan we alles op een rijtje zetten.
  • 1 april: vanaf deze datum staat de mogelijkheid open u aan te melden voor de 2e participatiebijeenkomst.
  • 21 april: op deze avond staat de 2e (online) bijeenkomst gepland, waarin we de uitkomsten van het participatietraject en de belangrijkste punten van de haalbaarheidsstudie delen.
  • 30 april: eindrapport van het participatietraject online beschikbaar.


Hartelijke groet,
Team Participatie Park OverdeSchie Rotterdam