Ga snel naar

Enquête PARTICIPATIE PARK OVERDESCHIE

Van 8 februari tot en met 8 maart 2021 kon er, als onderdeel van het participatietraject, een online enquête ingevuld worden. Deze periode is afgesloten.Er is van veel deelnemers in de enquête uitgebreide feedback ontvangen op diverse onderwerpen. Dit wordt momenteel verder in kaart gebracht. In het document ‘Resultaten enquête’ delen we alvast de eerste uitkomsten ten aanzien van de woningbouwthema’s. Het totale participatietraject loopt tot en met 26 maart 2021. In deze periode staat de mogelijkheid nog steeds open om inbreng via deze website te delen. Ook worden er gesprekken gevoerd met belanghebbenden.

Aan het eind van dit participatietraject worden de uitkomsten van de enquête, de online inbreng en de gesprekken verwerkt tot een eindrapport. Dit rapport zal in april gedeeld worden met de gemeente Rotterdam en eind april gepubliceerd worden op deze website.

Voor deze pagina dient u ingelogd te zijn.